نسخه مناسب چاپ

پنجشنبه ۷ آبان ماه، شورای معاونین آموزشی منطقه آمایشی هفتم شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد با حضور رییس دانشگاه، معاونین آموزشی و جمعی از مدیران دانشگاه های پیشگفت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه برگزار شد.

 

در این نشست آقای دکتر اصغری رییس دانشگاه و سرپرست دبیرخانه منطقه ۷ آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور با اشاره به آنکه برون داد بخش آموزشی کشور بایستی نیروهای کیفی باشد تا اهداف سایر بخش های حوزه های سلامت نیز محقق گردد، بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی را گامی مفید و موثر در رسیدن به این مهم دانستند.

 

رییس دانشگاه ضمن امیدواری اینکه بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی بتواند منشاء خیر و برکت ملی باشد، خواستار بکارگیری توانمندی و پتانسیل دانشگاه های منطقه ۷ و همچنین سایر مناطق در راستای تحقق اهداف این بسته ها شدند.

 

همچنین خانم دکتر چنگیز دبیر شورای آموزشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم ضمن اشاره به پیگیر بودن معاون محترم آموزشی وزارت متبوع در اجرای هرچه دقیق تر این بسته ها توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی را فرصتی مغتنم برای حوزه آموزش آن دانشگاه ها دانستند که باید با اهتمام و جدیت توسط آن دانشگاه ها عملیاتی گردد.

 

همچین در این نشست ضمن تصویب آئین نامه داخلی شورای معاونین آموزشی منطقه ۷، نحوه انجام کار در خصوص ماموریت های محول شده به این شورا در خصوص برنامه های تحول در آموزش علوم پزشکی بحث و تبادل نطر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی