ویدئو دانشگاه

پزشک خانواده و برنامه تحول نظام سلامت

گام دوم برنامه تحول نظام سلامت مربوط به تحول درحوزه بهداشت،که این برنامه ۵ هدف شامل ارتقاء شاخص های بهداشتی ، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم، کنترل هزینه ها و عدالت در سلامت را دنبال می کند

اجرای طرح همیار درمان در اصفهان:

« همیار درمان » گامی بلند بسوی ارتقای کیفیت خدمات درمانی در استان اصفهان

عکس سلفی گرفتن یک بیمار با وزیر محترم بهداشت در اورژانس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

تجلیل از مقام استاد دکتر پورمقدس با حضور وزیر محترم بهداشت

تجلیل از مقام استاد دکتر عباس ادیب با حضور وزیر محترم بهداشت، هیات رئیسه دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشگاه

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ویدئو دانشگاه