ویدئو دانشگاه

اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه پزشک خانواده

اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهدای لنجان - اصفهان

سرود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح تحول سلامت و بهبود فضای ارایه خدمات بهداشتی درمانی

طرح تحول سلامت و بهبود فضای ارایه خدمات بهداشتی درمانی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ویدئو دانشگاه