انتصاب معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

براساس ابلاغیه ای از سوی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب گردید.

انتصاب رییس دانشکده پزشکی و سرپرست دانشکده پیراپزشکی

بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه، دکتر مهدی نعمت بخش، استاد دانشکده پزشکی، بعنوان رییس دانشکده پزشکی منصوب شد.

انتصاب رییس بیمارستان حضرت محمد رسول ا...(ص) مبارکه

بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، دکتر سعید رییس زاده متخصص طب اورژانس، به عنوان رییس بیمارستان حضرت محمد رسول ا...(ص) مبارکه منصوب گردید.

انتصاب سرپرست بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه

بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، محسن افتخاری به عنوان سرپرست بیمارستان حضرت محمد (ص) منصوب گردید.

انتصاب رییس هیات مدیره شهرستان اصفهان

بر اساس حکمی از سوی دکتر محمدرضا ظفرقندی رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان اصفهان، دکتر عباسعلی خادمی به عنوان رییس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان اصفهان منصوب گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی