انتصابات

ابلاغیه ابقای معاونین وزارت بهداشت

بر اساس ابلاغیه های جداگانه ای از سوی دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر قاسم جان بابایی در سمت معاون درمان، دکتر باقر لاریجانی به عنوان معاون آموزشی و دکتر رضا ملک زاده در جایگاه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ابقا گردیدند.

انتصاب رییس بیمارستان سیدالشهدا(ع)

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر مهران شریفی اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان رییس بیمارستان سیدالشهدا(ع) منصوب گردید.

انتصاب نایب رییس، دبیر و اعضای شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

بر اساس ابلاغیه های جداگانه ای از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، نایب رییس، دبیر و اعضای شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه منصوب گردیدند.

انتصاب رییس دانشگاه به عنوان عضو شورای مشورتی توسعه پایدار استان

بر اساس ابلاغیه از سوی دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان، خانم دکتر طاهره چنگیز به عنوان عضو شورای مشورتی توسعه پایدار استان اصفهان منصوب گردید.

دبیر شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی و دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت منصوب شد

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی دکتر غلامرضا اصغری را به عنوان دبیر شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی این وزارتخانه منصوب کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات