انتصابات

انتصاب سرپرست بیمارستان شهید مدرس

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، دکتر خلیل امیرزاده متخصص بیهوشی به عنوان سرپرست بیمارستان شهید مدرس منصوب گردید.

انتصاب رییس بیمارستان شهید رجایی داران

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، دکتر پژمان پورآذری متخصص جراحی عمومی، به سمت رییس بیمارستان شهید رجایی داران منصوب گردید. 

انتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور فناوری اطلاعات و سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه، دکتر ناصر قدیری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به سمت مشاور رییس دانشگاه در امور فناوری اطلاعات و سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب رییس مجتمع بیمارستانی شهید اشرفی و ۹ دی منظریه خمینی شهر

طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، دکتر علی اکبر جنگجو متخصص طب اورژانس، به عنوان رییس مجتمع بیمارستانی شهید اشرفی و ۹ دی منظریه خمینی شهر منصوب گردید.

انتصاب سرپرست مدیریت امور حقوقی و املاک دانشگاه

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر آرش زاهد به سمت سرپرست مدیریت امور حقوقی و املاک دانشگاه منصوب گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات