نسخه مناسب چاپ

 

 

                 

                

                 

                

                 

 

تلفن پاسخگویی شبانه روزی ستاد هدایت

۳۶۶۳۳۳۶۶

تلفن گویای رسیدگی به شکایات معاونت درمان

۳۶۶۲۹۹۲۷

سامانه پیامکی

۳۰۰۰۷۵۱۱۵۱۱۵

پست الکترونیکی

treatment@mui.ac.ir

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی